A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Test Adı

ADENOZİN DEAMİNAZ

Açıklama

Adenozin Deaminaz (ADA) aktivitesi tüberkülozlu hastaların serumunda, plazmasında, plevral sıvılarında ve beyin omurilik sıvısında artar. ADA, pürin nükleotid katabolizmasında inozin ve deoksiinozini irreversibl olarak adenozin ve deoksiadenozine deaminize eden bir enzimdir. ADA'nın majör fizyolojik rolü lenfositlerin farklılaşması ve çoğalmasıyla ilgilidir. ADA aktivitesi lenfositik hücrelerde, eritrositlere oranla 10 kat daha fazla bulunmaktadır. T lenfositlerde B lenfositlere göre daha yüksek oranlarda bulunur ve ayrıca T hücre farklılaşması esnasında özellikle immatür ve undiferansiye basamaklarında belirgin artış olur. ADA ile T lenfositlerin olgunlaşması, çoğalması ve farklılaşması arasında köklü bir ilişki vardır. Özellikle bu durum, T lenfositlerin çoğalmasıyla meydana gelen hücresel immün cevabın uyarılmasında; makrofaj aktivitesinin ve ADA aktivitesinin artmasıyla gösterilmiştir. Buna zıt olarak sayısal ve fonksiyonel T lenfosit defektlerine bağlı immün sistem bozukluklarında ADA aktivitesinin de beraber azaldığı görülmüştür. Bu nedenle ADA hücresel immünitenin bir göstergesi olarak görülmektedir. Tüberkülozlu hastalarda da T lenfosit ve ADA aktivitesinin birlikte plevra sıvısında, beyin omurilik sıvısında, plazma ve serumda arttığı gösterilmiştir. Yine artmış serum ADA aktivitesi hücresel immünitenin uyarıldığı tifo, enfeksiyöz mononükleoz, sarkoidoz, karaciğer hastalıkları, akut lösemi, bruselloz, riketsia, akut pnömoni, romatoid artrit ve maligniteler gibi bir çok hastalıkta gösterilmiş ancak spesifik bulunmamıştır.

Sinonim

ADENOZIN DEAMINAZ (ADA) Serum

Çalışma Zamanı

Salı, cuma

Sonuç Verme Süresi

Ertesi gün saat 14.00

Numune Türü

Serum, mayi, BOS

Numune Kabı

Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (mayi, BOS)

Numune Alım ve Taşıma

Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.

Hastanın Hazırlanması

-

Biolojik Referans

Raporda belirtilmektedir.

Çalışma Yöntemi

Spektrofotometrik

Kullanımı

Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfeksiyoz mononükeozis ve kalp yetmezliğinde serum ADA düzeyi artar. Mayi ve BOS’da ADA düzeyi ölçümü ise özellikle tü

Num Kap Etmeme Ned

-

Lab Kodu

-

TALATPAŞA TIP LABORATUVARLAR GRUBU

Whatsapp iletişim hatları fiyat alma ve yerinde hizmet, hafta içi 08:00 / 20:00 hafta sonu 08:00 / 19:00 arası hizmet vermektedir.

info@talatpasatip.com

0 (850) 259 88 75

Whatsapp İletişim Hattı:
0 (555) 473 90 01

Evde & İşyerinde Numune Alma Hattı:
0 (553) 173 53 03

Takip Et

© Talatpasatip.com. Tüm Hakları Saklıdır.