YERSİNİA KÜLTÜRÜ


Testin Adı : YERSİNİA KÜLTÜRÜ
Sinonim : Y.pestis kültürü
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 gün sonra saat 12.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Gaita kabı
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Yersinia selekif agar besiyeri ile kültür
Kullanımı : Y. pestis (veba) tanısında kullanılır. Y.pestis esas olarak kemirgenlerin hastalığıdır. Pireler aracılığıyla hayvandan hayvana bulaşırlar, hasta hayvanlardan insanlara derideki yara ve sıyrıklarla bulaşabilir. Bakteri giriş yerine en yakın lenf nodlarında
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :