YARA KÜLTÜRÜ


Testin Adı : YARA KÜLTÜRÜ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Kültür materyali
Numune Kabı : Steril tüp veya transport besiyeri
Numune Alım ve Taşıma : Kültür örneği, etkenin yoğun olduğu bölgeden alınmalıdır. Yara yerinden, lezyonun üzerinden veya yara ile normal deri birleşim yerinden alınan örnekler tercih edilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Yara enfeksiyonuna neden olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :