Y KROMOZOM MİKRODELESYON ANALİZİ


Testin Adı : Y KROMOZOM MİKRODELESYON ANALİZİ
Sinonim : Mikrodelesyon analizi, Y mikrodelesyonu
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Multipleks PCR
Kullanımı : Erkek infertilitesinin nedenlerinin başında sperm üretimi bozuklukları yer almaktadır. Azospermi (sperm üretiminin olmaması) olan erkeklerin %10-15’inde ve oligospermi (sperm üretiminin az olması) olan erkeklerin %5-10’unda the Y kromozomunun AZF bölgesin
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :