WEİL-FELİX TESTİ


Testin Adı : WEİL-FELİX TESTİ
Sinonim : Riketsia serolojisi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 11.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Aglütinasyon
Kullanımı : Riketsiyalar, vaskülotropik mikroorganizmalar olup, kan damarlarının hücrelerini enfekte ederek hastalık tablolarını oluştururlar. Riketsiyaların neden olduğu tipik tablo vaskülittir, ateşle seyreden klinik tablolara yol açarlar. Etkenlerin farklı coğrafi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :