VZV PCR


Testin Adı : VZV PCR
Sinonim : Varicella zoster virüs PCR, VZV DNA
Çalışma Zamanı : Çarşamba
Sonuç verme Süresi : Cuma 18:00
Numune Türü : EDTA'lı plazma, BOS, amnion mayii, göz sıvısı
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp (EDTA'lı plazma), jelsiz düz tüp (BOS)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : BOS, amniyon mayisi, dermal lezyonlar vb. örneklerde VZV’nin hızlı ve etkin tanısında VZV PCR testi kullanılır. Şüphe duyulan lezyondan alınan örnekte VZV DNA’nın pozitif saptanması, VZV tanısı lehine değerlendirilir. Şüpheli temas sonrasında alınan amniy
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :