VZV ANTİKORLARI IGM VE IGG


Testin Adı : VZV ANTİKORLARI IGM VE IGG
Sinonim : Herpes Zoster IgG ve IgM, Varicella zoster antikorları IgM ve IgG
Çalışma Zamanı : Serum IgG hafta içi her gün, IgM Perşembe. BOS IgM ve IgG Çarşamba.
Sonuç verme Süresi : Serum IgM ve IgG aynı gün saat 18.00, BOS IgM ve IgG ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum, BOS
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : ELISA / ELFA / IFA
Kullanımı : Suçiçeği ve herpes zoster tanısında VZV IgM ve IgG antikorlarının gösterilmesine ihtiyaç vardır. İnkübasyon süresi 14-15 gün olan su çiçeğinde makülopapüler döküntülerle birlikte VZV IgM pozitifl iği ve 1-2 hafta içinde de VZV IgG pozitifl iği beklenir. A
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon
Lab. Kodu :