VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ


Testin Adı : VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ
Sinonim : Faktör VIII ile ilişkili antijen
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : %60-150
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : İnsanlarda en sık görülen konjenital kanama bozukluğu olan von Willebrand hastalığının tanısında kullanılır. Toplumda görüme insidansı %1’dir. Hastalarda mukokutanöz kanamalar (epistaksis, hematomlar, menoraji, diş eti kanaması vb.) görülür. Von Willebran
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan/antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler.
Lab. Kodu :