VON WILLEBRAND FAKTÖR AKTİVİTESİ


Testin Adı : VON WILLEBRAND FAKTÖR AKTİVİTESİ
Sinonim : Ristosetin kofaktör
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Trombositten fakir sitratlı plazma (mavi kapaklı tüp: %3,2 Sodyum sitratlı tüp)
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Lipemi interferansını önlemek için en az 4 saatlik açlık gerekmektedir. Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Trombositten Fakir Plazma(PPP) hazırlanabilmesi için mavi kapaklı tüpe alınan tam kan örneginden plazmanın; 4000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek ayrılması ve soguk ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Biolojik Referans Aralığı : %50-150
Çalışma Yöntemi : Aggregometri
Kullanımı : İnsanlarda en sık görülen konjenital kanama bozukluğu olan von Willebrand hastalığının tanısında kullanılır. Toplumda görüme insidansı %1’dir. Hastalarda mukokutanöz kanamalar (epistaksis, hematomlar, menoraji, diş eti kanaması vb.) görülür. Von Willebran
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan/antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler.
Lab. Kodu :