VİTAMİN E


Testin Adı : VİTAMİN E
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Cuma
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 16.00
Numune Türü : Serum (karanlık ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir)
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :