VANİLMANDELİK ASİT


Testin Adı : VANİLMANDELİK ASİT
Sinonim : VMA; 3-Metoksi-4-Hidroksimandelik asit
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Perşembe
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 16.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : Asetik asit üzerine toplanarak gönderilmelidir. 6N HCl veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :