VALPROİK ASİT


Testin Adı : VALPROİK ASİT
Sinonim : Depakin, Na valproat
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Terapötik konsantrasyon : 50-100 µg/mL Toksik konsantrasyon : >100 µg/mL
Çalışma Yöntemi : İmmunassay
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :