VAJİNAL KÜLTÜR


Testin Adı : VAJİNAL KÜLTÜR
Sinonim : Serviko vajinal kültür
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Üç gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Vajinal-servikal swab
Numune Kabı : Steril tüp veya transport besiyeri
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Genital sistem koagülaz negatif staphylococlar, lactobacilli, corynebacteria, streptococci, anaerobes ve mantarlardan oluşan normal bir floraya sahiptir. Ama flora değişiklilikleri nedeniyle G. vaginalis veya S. agalactiae gibi bazı bakteriler enfeksiyona
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :