ÜROPORFİRİN


Testin Adı : ÜROPORFİRİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Çarşamba günü saat 14.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı, ışıktan korunarak, soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Üroporfi rin I, III <25 mg/gün Koproporfirin I <25 mg/gün Koproporfirin III <75 mg/gün Total porfirinler <150 mg/gün
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Porfiriaların tanısında ve tipinin belirlenmesinde kullanılır. Özellikle kutanöz fotosensitivite olan porfirialarda idrar porfirinleri değerlidir. HPLC yöntemi ile idrardaki tüm porfirin türevleri ve izomerleri kantitatif olarak tespit edilebilmektedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :