ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ


Testin Adı : ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Servikal swab, üretral swab, ön idrar, semen
Numune Kabı : Özel transport besiyeri
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Ürogenital Mycoplasma örnekleri özel transport şişesine alınır (bu şişe laboratuvarımızdan temin edilebilir). Üretral Akıntı / Servikal Akıntı örnekleri swabla alınıp özel transport şişesinin içine konur. İdrar: Ön idrar örneği santrifüj edilir ve sedimen
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Genitoüriner enfeksiyon nedeni olan bakterilerdendir. Geç üreyen bakterilerden olduğu için selektif üreme koşullarında kültür ve identifikasyonu yapılmalıdır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan transport besiyerinde gelen örnekler
Lab. Kodu :