ÜRİK ASİT (İDRAR)


Testin Adı : ÜRİK ASİT (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : 24 saatlik idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 0,25-0,75 mg/gün
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :