ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ


Testin Adı : ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ
Sinonim : Ekülman kültürü
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi : 3 gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Üretral akıntı
Numune Kabı : Steril tüp veya transport besiyeri
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Erkeklerde de üretrit sebebi olarak en çok görülen etken N. Gonore ve T. vaginalisin tanısını koymak ve identifiye etmek için kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :