TÜBERKÜLOZ MOLEKÜLER TANI


Testin Adı : TÜBERKÜLOZ MOLEKÜLER TANI
Sinonim : Tbc DNA; Tbc PCR; Gen-probe MTD
Çalışma Zamanı : Perşembe
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Balgam, bronkoal ve olerlavaj mayi, mide suyu, idrar, BOS, plevra, perikard, ascite ve eklem sıvısı gibi vücut sıvıları, doku örnekleri, apse (kan ve kanlı örneklerden çalışılamaz.
Numune Kabı : Steril, vidalı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma : Mycobacterium kültürü için belirtilen numune alma kuralları geçerlidir. Kan içeren ve parafine gömülü biopsi örneğinden çalışılamaz.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : COBAS TaqMan MTBC
Kullanımı : M.tuberculosis complex’in neden olduğu tüberküloz vakalarının hızlı tanısında kullanılır. Örnekte doğrudan M.tuberculosis varlığının gösterilmesinde kullanılır. Bu yöntemle, örnekte 1 basil/mL olduğunda bile tanı konulabilmektedir. En önemli avantajı hızl
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numune miktarının yeterli olmaması, steril kapta toplanmaması, balgam yerine tükürük verilmesi, numunenin kanlı ol ması
Lab. Kodu :