TÜBERKÜLOZ MİNÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ


Testin Adı : TÜBERKÜLOZ MİNÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Kültürde üreme olduktan sonra 7-10 gün içinde
Numune Türü : Kültürde üremiş M.tuberculosis complex suyu
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : BACTEC 460
Kullanımı : Tüberküloz tedavisinde kullanılan sekonder ilaçlara karşı (Rifabutin, ethionamid, kanamisin, ofloksasin, kapreomisin, clofazimin, PAS) direnç olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :