TÜBERKÜLOZ MAJÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ


Testin Adı : TÜBERKÜLOZ MAJÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Kültürde üreme olduktan sonra 7-10 gün içinde
Numune Türü : Üremiş Mycobacterium tuberculosis complex suyu
Numune Kabı : Sıvı veya katı besiyeri
Numune Alım ve Taşıma : 4-25 C de gönderilir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : BACTEC 460
Kullanımı : Standart tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlara (İzoniasid, Rifampisin, Etambutol, Streptomisin, Pirazinamid) karşı direnç olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :