TÜBERKÜLOZ LJ KÜLTÜRÜ


Testin Adı : TÜBERKÜLOZ LJ KÜLTÜRÜ
Sinonim : Tüberküloz kültürü
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : ARB sonucu ertesi gün saat 15:00; kültür sonucu üreme yoksa 3. haftada ara rapor ve 6. haftada son rapor; üreme olursa sonuç üreme olduğu zaman
Numune Türü : Balgam, bronkoalveoler lavaj mayi, mide suyu, idrar. BOS, plevra, perikart, ascite ve eklem sıvısı gibi vücut sıvıları, doku örnekleri, kan, kemik iliği, apse ve gaita
Numune Kabı : Streril, vidalı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma : Balgam; Gargara vb. temizlik işlemlerine ihtiyaç yoktur. Sabah balgamı tercih edilir fakat şart değildir. Açlık mide suyu; Hasta herhangi bir şey yemeden ve yataktan kalkmadan önce ve eğer mümkünse bir gece hastanede yatırıldıktan sonra sabah erken saatl
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Löwenstein-Jensen ile selektif kültür
Kullanımı : Tüberküloz nedeni olan Mycobacterium tuberculosis complex ve diğer mikobakteri türleri ( M.bovis, M.avium/M.intracellulare, M.kansasii…) üretilmesidir. Mikobakterilerin çoğalma süreleri uzun olduğu için kültürler 6 hafta süreyle 37 C de makroskobik üreme
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :