TÜBERKÜLOZ BACTEC KÜLTÜRÜ


Testin Adı : TÜBERKÜLOZ BACTEC KÜLTÜRÜ
Sinonim :
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : Balgam , BAL , İdrar, Vücut sıvıları, BOS, Açlık mide suyu
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Üreme olmadı
Çalışma Yöntemi : BACTEC 460
Kullanımı : Tüberküloz tanısına yönelik çeşitli hızlı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler geleneksel tanı yöntemlerinin en büyük dezavantajı olan tanının uzun sürmesini kısmen ortadan kaldırmıştır. BACTEC 460 ile yapılan kültür, duyarlı cihazlarla, yarı otomatik
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :