TRP


Testin Adı : TRP
Sinonim : TÜBÜLER FOSFAT REABSORBSİYONU
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 15.00
Numune Türü : Sabah 2-4 saatlik idrar ve eşzamanlı alınacak serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum). Toplanan idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Hasta testten önceki 5 gün boyunca normal kalsiyum ve fosfor içeren bir diyet almış olmalıdır.
Biolojik Referans Aralığı : %78-91
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Paratiroid bez fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipoparatiroidizm ve pseudo hipoparatiroidizmde TRP artarken, hiperparatiroidizmde TRP düşer. Hiperparatiroidizmi olan hastaların %25’inde yanlış negatif sonuç elde edilebilir. TRP % = 100 X
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :