TROMBOSİT SAYISI


Testin Adı : TROMBOSİT SAYISI
Sinonim : Platelet sayısı
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan ve periferik yayma preparatı
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <3 yaş 130-400 K/mm3 4-5 yaş 180-510 K/mm3 6-12 yaş 160-510 K/mm3 13-15 yaş 170-405 K/mm3 >15 yaş 130-400 K/mm3
Çalışma Yöntemi : Cell counter + mikroskobik
Kullanımı : Koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullalılır. Maligniteler, myeloproliferatif hastalıklar, splenektomi sonrası, romatoid artrit, demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarda trombosit sayısı artarken, ITP, lösemiler,
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :