TROMBİN ZAMANI


Testin Adı : TROMBİN ZAMANI
Sinonim : Trombin pıhtılaşma zamanı
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 14-21 sn
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : Hipofibrinojenemi ve heparin benzeri antikoagülanların varlığının belirlenmesi ile strepto kinaz tedavisinin takibinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler
Lab. Kodu :