TRİZOMİ 5


Testin Adı : TRİZOMİ 5
Sinonim : trizomi 5, +5,
Çalışma Zamanı : Hergün
Sonuç verme Süresi : 2 hafta sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Çocukluk çağı AML ve ALL2de görülür. ALL’de hiperdiploidi ile birlikte olması kötü prognostik belirteç olarak kabul edilmektedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :