TRİZOMİ 4


Testin Adı : TRİZOMİ 4
Sinonim : +4
Çalışma Zamanı : Hergün
Sonuç verme Süresi : 2 hafta sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Primer ve sekonder akut myeloid lösemide ender olarak tek sitogenetik bulgu olabilir. M1-M2 ve M4’te aynı sıklıkta gözlenir. CKIT mutasyonu olmayan hastalarda prognostik belirleyiciliği olmamasına rağmen CKIT mutasyonu olan hastalarda +4 olması hastalığın
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :