TRİZOMİ 10


Testin Adı : TRİZOMİ 10
Sinonim : 10 trizomisi, +10
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Çocukluk çağı akut B-hücreli lenfositer lösemide; +4 ile birlikte olması iyi prognoz belirteci olarak kabul edilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :