TRİKLOROETANOL


Testin Adı : TRİKLOROETANOL
Sinonim : TCE
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : 2 gün sonra saat 18.00
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :