TOTAL PROTEİN (İDRAR)


Testin Adı : TOTAL PROTEİN (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 15.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <0,14 g/L
Çalışma Yöntemi : Turbidimetrik
Kullanımı : Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Glomerüler ve tübüler zedelenmeler ile aşırı üretime bağlı olarak (ör. gammopatiler) proteinüri oluşabilir. Nefrotik sendrom, diabetik nefropati, multiple myeloma, monoklonal gammopatiler, renal tübüler fonksi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :