TOTAL PROTEİN (BOS)


Testin Adı : TOTAL PROTEİN (BOS)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : BOS
Numune Kabı : Jelsiz düz tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Prematüre 15-130 mg/dL <7 gün 20-120 mg/dL 7 gün-1 ay 20-80 mg/dL >1 ay 15-45 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Menenjit ve ensefalomyelit gibi kan-beyin bariyerinin bozulduğu durumlarda BOS total protein düzeyi yükselir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : BOS’un hemorajik olması
Lab. Kodu :