TOTAL KOLESTEROL


Testin Adı : TOTAL KOLESTEROL
Sinonim : Total kolesterol
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Sonbahar ve kış aylarında serum total kolesterol miktarı daha yüksektir. Ayrıca kan alma postürü, en son yenilen yemek, emosyonel stres ve menstrüel siklus serum total kolesterol miktarı üzerinde etkilidir.
Biolojik Referans Aralığı : Kord kanı 45-100 mg/dL <3 ay 50-135 mg/dL 4-6 ay 60-145 mg/dL 7-12 ay 60-160 mg/dL 1-5 yaş 70-175 mg/dL 6-15 yaş 110-200 mg/dL 16-50 yaş 125-200 mg/dL 51-60 yaş 135-200 mg/dL >60 yaş 140-200 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır. Kolesterol düzeyinin yetişkinlerde 200 mg/dL, çocuklarda 170 mg/dL’nin altında olması istenir. Yine yetişkinler için 200-239 mg/dL sınırda yüksek, >239 mg/d
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :