TOTAL ASİT FOSFATAZ


Testin Adı : TOTAL ASİT FOSFATAZ
Sinonim : TAF; TAP
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum (1 mL seruma 20 uL %5'lik asetik asit ekleyerek numune asidifiye edildikten sonra gönderilmelidir)
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Yaşa göre referans aralıkları ( U/L) Erkek Kadın >5 yaş 0-7,3 0-5,5
Çalışma Yöntemi : Kolorimetrik
Kullanımı : Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Prostat dışındaki bazı dokularda da (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz bulunduğu ve bu dokulardaki bazı hastalıkların total asit fosfataz düzeyinde artışa ne
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :