TOPİRAMAT


Testin Adı : TOPİRAMAT
Sinonim : Topomax
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 16.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir. (Çoklu ilaç kullanımında topiramat düzeyi için hedef değerin 5-20 µg/mL olduğu bildirilmektedir. İlaç düzeyi değerlendirilirken, beraber kullanılan diğer ilaçlar, yaş ve böbrek fonksiyonları da göz önünde bulundurulmalıdır.)
Çalışma Yöntemi : LC-MS/MS
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :