TIYOPURIN FARMAKOGENETİK TESTİ (TPMT)


Testin Adı : TIYOPURIN FARMAKOGENETİK TESTİ (TPMT)
Sinonim : 6 Merkaptopürin etkinliği, 6 Merkaptopürin toksisitesi, 6MP etkinliği, 6MP toksisitesi, TPMT polimorfizmi, TPMT*2 aleli, TPMT *3A aleli, TPMT *3B aleli, TPMT *3C aleli
Çalışma Zamanı : Hergün
Sonuç verme Süresi : 21 gün sonra
Numune Türü : EDTA'lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR-RFLP, alel spesifik PCR
Kullanımı : Tiyopürin grubu ilaçlar (azatiyoprin, merkaptopürin ve tiyoguanin) ağır romatizmal hastalıklar ve organ transplantasyonlarında immün sistemin baskılanması ya da akut lenfoblastik lösemi tedavisi gibi tıpta yaygın bir kullanım alanına sahiptir. TPMT, 6-MP’
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :