TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN


Testin Adı : TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN
Sinonim : TBG
Çalışma Zamanı : 15 günde bir çarşamba
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : > 16 yaş 14-31 µg/mL
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir. Genellik le TSH düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve TT4 düzeylerinin, TT4 ile FT4 düzeyleri arasında uyumsuzluk olan durumların, aşırı artmış veya azalmış TT4 düzeylerinin ve konjenital TBG eksikl
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :