TİROGLOBULİN


Testin Adı : TİROGLOBULİN
Sinonim : Tg
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Tiroid muayenesinden sonra numune alınmamalıdır
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <85 ng/mL
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Tiroid kanserli hastaların takibinde kullanılır. Folliküler ve papiller tiroid karsinomları, hipertiroidizm ve subakut tiroiditte tiroglobulin düzeyi artar. Bu hastalarda tedavi ile tiroglobulin düzeyi düşerken, metastaz oluşması ile yine artar (
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :