TETANOZ İMMUNİTE KONTROL


Testin Adı : TETANOZ İMMUNİTE KONTROL
Sinonim : Tetanoz bağışıklık kontrolü, Tetanoz toksoid IgG
Çalışma Zamanı : 15 günde bir Perşembe
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18 :00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : ELİSA
Kullanımı : Tetanoz aşısına antikor cevabının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca immünyetmezliklerin tanısında da kullanılabilir. Aşı cevabının değerlendirilmesinde, aşı öncesi ve sonrasında alınan örneklerde testin yapılması tercih edilmektedir. Bu test tetanoz
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :