TESTOSTERON (TOTAL)


Testin Adı : TESTOSTERON (TOTAL)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 14.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması : Total testosteron düzeyi saat 07.00’de maksimum, 20.00’de ise minimum düzeydedir. Egzersiz sonrası total testosteron düzeyi artarken, immobilizasyon ve glukoz yüklemesi sonrasında düşer. 50 yaşın üzerinde ise progresif düşüş olur.
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : LC-MS/MS
Kullanımı : Adrenal hiperplazi, adrenokortikal tümörler, testiküler feminizasyon, idiopatik hirşutizm ve virilizan over tümörlerinde total testosteron düzeyi artarken, Down sendromu, primer ve sekonder hipogonadizm, üremi, myotonik distrofi, karaciğer yetmezliği, kri
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :