TESTOSTERON (SERBEST)


Testin Adı : TESTOSTERON (SERBEST)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Erkek 6 ay-5 yaş 0,15-0,6 pg/mL >16 yaş 8.7-30 pg/mL Kadın 6 ay-5 yaş 0,15-0,6 pg/mL >12 yaş 0.49-3,1 pg/mL
Çalışma Yöntemi : RIA
Kullanımı : Serbest testosteron düzeyi, testosteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki değişimlerden etkilenmez. Bu nedenle SHBG düzeyinin yüksek (hipertiroidizm, gebelik, oral kontraseptif kullanımı vb.) ve düşük (hipotiroidizm, androjen eksikliği, ob
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :