TER TESTİ


Testin Adı : TER TESTİ
Sinonim : Ter testi; İyontoferez
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Ter
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Numune laboratuvarda özel bir işlemle alınır
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <60 mEq/L
Çalışma Yöntemi : Kondaktometrik
Kullanımı : Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozisli hastalarda ter ile tuz kaybı çok yüksektir. Atılım, normal kişilerdeki klor miktarına göre 2,5 kat fazladır ve bu hastalık için patognomoniktir. Hasta infantlarda 3-5. haftadan sonra pozitifleşir. Ad
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :