TEOFİLİN


Testin Adı : TEOFİLİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Terapötik konsantrasyon : 10-20 µg/mL Toksik konsantrasyon : >20 µg/mL
Çalışma Yöntemi : KIMS
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numune, oral kullanımdan 2 saat, IV kullanımdan ise 30 dakika sonra alınmalıdır
Lab. Kodu :