TBC PCR


Testin Adı : TBC PCR
Sinonim : Tbc DNA; Tbc PCR; Gen-probe MTD
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Perşembe günü saat 18.00
Numune Türü : Balgam, bronkoal ve olerlavaj mayi, mide suyu, idrar, BOS, plevra, perikard, ascite ve eklem sıvısı gibi vücut sıvıları, doku örnekleri, apse (kan ve kanlı örneklerden çalışılamaz. )
Numune Kabı : Steril, vidalı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma : Mycobacterium kültürü için belirtilen numune alma kuralları geçerlidir. Kan içeren ve parafine gömülü biopsi örneğinden çalışılamaz.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Transcription Mediated Amplifi
Kullanımı : Örnekte doğrudan M.tuberculosis varlığının gösterilmesinde kullanılır. Bu yöntemle, örnekte 1 basil/mL olduğunda bile tanı konulabilmektedir. En önemli avantajı hızlı tanı olanağı sağlamasıdır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numune miktarının yeterli olmaması, steril kapta toplanmaması, balgam yerine tükürük verilmesi, numunenin kanlı olması
Lab. Kodu :