TBC BASİLİ ARANMASI


Testin Adı : TBC BASİLİ ARANMASI
Sinonim : Tbc basili aran ması; Aside dirençli basil aranması
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 17.00
Numune Türü : Balgam, bronkoalveoler lavaj mayi, mide suyu, idrar, BOS, plevra, perikart, ascite ve eklem sıvısı gibi vücut sıvıla rı, doku örnekleri, kan, kemik iliği, apse, gaita
Numune Kabı : Vidalı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma : Mycobacterium kültürü için belirtilen numune alma kuralları geçerlidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif (+ 1) Pozitif: Her 100 mikroskobi alanında 1-9 basil (+ 2) Pozitif: Her 10 mikroskobi alanında 1-9 basil (+ 3) Pozitif: Her mikroskobi alanında 1-9 basil (+ 4) Pozitif: Her mikroskobi alanında >9 basil
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : Tüberküloz basilinin mikroskobik olarak saptanmasında kullanılır. Basilin saptanabilmesi için numunede 5.000-10.000 basil/mL bulunması gerekmektedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin ye terli miktarda olmaması, steril kapta toplanmaması, balgam yerine tükürük verilmesi
Lab. Kodu :