TAŞ ANALİZİ


Testin Adı : TAŞ ANALİZİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Salı, Cuma
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Üriner sistem taşı
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Taşın kuru ortamda saklanması ve gönderilmesi gerekmektedir. Sıvı ortamda veya yaş olarak gönderilen örnekler çalışma öncesinde 48-72 saat kurutulacaktır.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : FTIR -Refl ectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Kullanımı : Üriner sistem taşları, farklı oranlarda, çeşitli kristaller ve organik matriksten oluşur. Çok farklı tipleri olmakla birlikte en sık görülenler kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat, ürik asit, magnezyum amonyum fosfat ve sistin taşlarıdır. Tüm taşların %80’i
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :