TAM KAN SAYIMI


Testin Adı : TAM KAN SAYIMI
Sinonim : Complete blood count; CBC; Hemogram
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Cell counter
Kullanımı : Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin pıhtılı olması
Lab. Kodu :