TAM İDRAR TAHLİLİ


Testin Adı : TAM İDRAR TAHLİLİ
Sinonim : TİT
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Spot idrar (orta idrar tercih edilir)
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Strip + mikroskobik inceleme
Kullanımı : İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin menstrüasyon döneminde verilmesi, uzun süre beklemesi ve kirli kapla getirilmesi
Lab. Kodu :