TACROLİMUS


Testin Adı : TACROLİMUS
Sinonim : FK506
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00 (Ankara), ertesi gün 16.00 (istanbul)
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Terapötik konsantrasyon : 5-20 ng/mL Toksik konsantrasyon : >40 ng/mL
Çalışma Yöntemi : LC-MS/MS
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :