T4


Testin Adı : T4
Sinonim : Total tiroksin; TT4
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Prematüre 7,4-13 µg/dL <7 gün 11,8-22,6 µg/dL 7 gün-1 yaş 7,8-17,85 µg/dL 2-12 yaş 7-15,5 µg/dL 13-15 yaş 5,85-14 µg/dL >15 yaş 5-11,5 µg/dL
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır. Tiroksin replasman tedavisi alan kişilerde TT4 yüksek bulunabilir. Ayrıca TBG’nin artışına neden olan durumlarda (oral kontraseptif kullanımı, gebelik
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :