T3


Testin Adı : T3
Sinonim : Total triiodothyronine; TT3
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <1 yaş 0,79-2,6 ng/mL 2-12 yaş 0,79-2,8 ng/mL 13-15 yaş 0,7-2,4 ng/mL >15 yaş 0,6-1,95 ng/mL
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır. Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan hastalar ötiroid olsalar bi le TT3 düzeyi düşük bulunabilir. Ayrıca TBG’nin artışına neden o
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :